Kontakt z take-e-way

Kompletne rozwiązanie dla ustawy ElektroG, ustawy BattG, ustawy o opakowaniach VerpackV, ZSEE w całej Europie:

take-e-way GmbH
Schlossstr. 8 d-e
22041 Hamburg
Niemcy

Pani Patricia Piotrak
Telefon: +49(0)40/219010-76
Telefaks: +49(0)40/219010-66

E-Mail: service(at)take-e-way.com
http://www.take-e-way.pl