Serwis "Pełne ubezpieczenie"

Serwis "Pełne ubezpieczenie"

Z pakietem pełnego ubezpieczenia take-e-way oferuje Państwu całkowite przejęcie wszystkich zobowiązań wynikających z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE / WEEE).

Wszystko o take-e-way

Kontakt

Kontakt

Prosimy o skontaktowanie się z nami, jeżeli potrzebują Państwo rozwiązań związanych z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) w Niemczech, ZSEE w Polsce lub WEEE, Dyrektywą o zużytych bateriach i akumulatorach lub Ustawą o materiałach opakowaniowych (VerpackV) w pozostałych państwach UE.

Możliwości kontaktu z take-e-way

Europejskie rozwiązanie dla Dyrektywy ZSEE (WEEE / ElektroG), Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Ustawy o zużytych bateriach i akumulatorach oraz Ustawy o opakowaniach w Niemczech, Polsce, UE – take-e-way!

Jedno rozwiązanie pozwalające rozwiązać Państwa problemy związane z odpowiedzialnością za sprzedawane produkty

Każdy, kto sprzedaje urządzenia elektryczne i elektroniczne na obszarze  Unii Europejskiej, musi postępować zgodnie z aktami legislacyjnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach należących do Unii Europejskiej. take-e-way stanowi proste rozwiązanie służące realizacji Państwa zobowiązań wynikających z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (w Niemczech: ElektroG), Dyrektywy ZSEE w Polsce i Dyrektywy WEEE w całej Europie (państwa Unii Europejskiej). take-e-way służy także pomocą przy rozwiązywaniu kwestii prawnych we wszystkich europejskich krajach należących do UE, które są związane z recyklingiem baterii i akumulatorów oraz materiałów opakowaniowych. Oprócz tego take-e-way oferuje indywidualne świadczenie usług dla producentów, importerów, eksporterów oraz osób zajmujących się sprzedażą (także online) sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Niemczech, Polsce i pozostałych państwach należących do UE.

Kompletne rozwiązanie dla ustawy ElektroG  (Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), ustawy BattG (Ustawy o zużytych bateriach i akumulatorach) oraz rozporządzeniem VerpackVO (Ustawy o opakowaniach),  ZSEE / WEEE w całej Europie

Jesteśmy firmą o zasięgu europejskim oferująca Państwu usługi - dotyczy to każdego kraju zrzeszonego w UE. take-e-way organizuje obok przejęcia obowiązków biurokratycznych związanych z rejestracją także odbiór, zbieranie, przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie zużytego sprzętu oraz właściwe wykorzystanie (recykling) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz materiałów opakowaniowych. take-e-way chętnie Państwu pomoże i przejmie wszelkie obowiązki związane z biurokracją dotyczącą ochrony środowiska i pozostałymi ustawami i rozporządzeniami. take-e-way udzieli odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania bez żadnych dodatkowych kosztów i zorganizuje recykling zgodnie z wymogami prawa!

take-e-way umożliwia Państwu precyzyjną wycenę kosztów, które istnieją z uwagi na spełnienie warunków związanych z odpowiedzialnością określoną przez niemiecką ustawę ElektroG (Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), niemiecką ustawę BattG (Ustawa o zużytych bateriach i akumulatorach), niemieckie rozporządzenie VerpackVO (Ustawa o materiałach opakowaniowych) ZSEE, WEEE w Niemczech, Polsce i pozostałych krajach UE. 

Wideo (2 minuty)

Partner

Trusted Shops GmbH
Trusted Shops GmbH
Buhck Gruppe
Buhck Gruppe
REISSWOLF International AG
REISSWOLF International AG
Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
BVS – Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e. V.
BVS – Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e. V.
BVT – Bundesverband Technik des Einzelhandels e. V.
BVT – Bundesverband Technik des Einzelhandels e. V.
Elektro-Gemeinschaft Hamburg
Elektro-Gemeinschaft Hamburg
EHTW – Entsorgungsverband Hessischer und Thüringischer Wirtschaftsunternehmen GmbH
EHTW – Entsorgungsverband Hessischer und Thüringischer Wirtschaftsunternehmen GmbH
ENH – Entsorgungsverband des Norddeutschen Handwerks e. V.
ENH – Entsorgungsverband des Norddeutschen Handwerks e. V.
FHE – Entsorgungsverband – Gesellschaft zur Durchführung von Verbandslösungen und Dienstleistungen GmbH
FHE – Entsorgungsverband – Gesellschaft zur Durchführung von Verbandslösungen und Dienstleistungen GmbH
GDM – Gesellschaft für Dienstleistungsmanagement GmbH & Co. KG
GDM – Gesellschaft für Dienstleistungsmanagement GmbH & Co. KG
GEODIS Logistics Deutschland GmbH
GEODIS Logistics Deutschland GmbH
GWW – Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.
GWW – Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.
Heinz Demski Recycling Agentur GmbH
Heinz Demski Recycling Agentur GmbH
IT-Recht Kanzlei
IT-Recht Kanzlei
Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS Batterien)
Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS Batterien)
TMK Retail Service & Consulting GmbH
TMK Retail Service & Consulting GmbH
VFI - Verband der Fertigwarenimporteure e. V.
VFI - Verband der Fertigwarenimporteure e. V.
VERE e. V. – Verband zur Rücknahme und Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten e. V.
VERE e. V. – Verband zur Rücknahme und Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten e. V.
Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V.
Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V.
WGA – Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhandel Hamburg e. V.
WGA – Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhandel Hamburg e. V.

bezpłatne korzystanie z porad

Jesteśmy uchwytni od poniedziałku do piątku między godziną 8:00 a 18:00 pod numerem telefonu