Europejskie rozwiązanie dla Dyrektywy ZSEE (WEEE / ElektroG), Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Ustawy o zużytych bateriach i akumulatorach oraz Ustawy o opakowaniach w Niemczech, Polsce, UE – take-e-way!

Jedno rozwiązanie pozwalające rozwiązać Państwa problemy związane z odpowiedzialnością za sprzedawane produkty

Każdy, kto sprzedaje urządzenia elektryczne i elektroniczne na obszarze  Unii Europejskiej, musi postępować zgodnie z aktami legislacyjnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach należących do Unii Europejskiej.

take-e-way stanowi proste rozwiązanie służące realizacji Państwa zobowiązań wynikających z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (w Niemczech: ElektroG), Dyrektywy ZSEE w Polsce i Dyrektywy WEEE w całej Europie (państwa Unii Europejskiej). take-e-way służy także pomocą przy rozwiązywaniu kwestii prawnych we wszystkich europejskich krajach należących do UE, które są związane z recyklingiem baterii i akumulatorów oraz materiałów opakowaniowych. Oprócz tego take-e-way oferuje indywidualne świadczenie usług dla producentów, importerów, eksporterów oraz osób zajmujących się sprzedażą (także online) sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Niemczech, Polsce i pozostałych państwach należących do UE.

take-e-way "Pełne ubezpieczenie" – Państwa rozwiązanie all inclusive w odniesieniu do ElektroG (ZSEE / WEEE) w Niemczech (English video)

Kompletne rozwiązanie dla ustawy ElektroG (Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), ustawy BattG (Ustawy o zużytych bateriach i akumulatorach) oraz rozporządzeniem VerpackVO (Ustawy o opakowaniach), ZSEE / WEEE w całej Europie

Jesteśmy firmą o zasięgu europejskim oferująca Państwu usługi - dotyczy to każdego kraju zrzeszonego w UE.

take-e-way organizuje obok przejęcia obowiązków biurokratycznych związanych z rejestracją także odbiór, zbieranie, przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie zużytego sprzętu oraz właściwe wykorzystanie (recykling) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz materiałów opakowaniowych.

take-e-way chętnie Państwu pomoże i przejmie wszelkie obowiązki związane z biurokracją dotyczącą ochrony środowiska i pozostałymi ustawami i rozporządzeniami. take-e-way udzieli odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania bez żadnych dodatkowych kosztów i zorganizuje recykling zgodnie z wymogami prawa!

take-e-way umożliwia Państwu precyzyjną wycenę kosztów, które istnieją z uwagi na spełnienie warunków związanych z odpowiedzialnością określoną przez niemiecką ustawę ElektroG (Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), niemiecką ustawę BattG (Ustawa o zużytych bateriach i akumulatorach), niemieckie rozporządzenie VerpackVO (Ustawa o materiałach opakowaniowych) ZSEE, WEEE w Niemczech, Polsce i pozostałych krajach UE. 

Reprezentowanie interesów i korzyści wynikające ze stowarzyszenia VERE e.V.

take-e-way reprezentuje wspólnie z własnym stowarzyszeniem VERE interesy Państwa w przypadku konieczności rejestracji w UE oraz wdrażania Dyrektywy ZSEE (WEEE), także na płaszczyźnie politycznej. 

Czy mają Państwo pytania? Jeśli tak, prosimy o skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu z pania Patricia Piotrak +49/40/219010-76.

WEEE International
ElektroG
BattG
VerpackV
make-e-business
REACh
RoHS
Ökodesign/ErP
CE
ElektroStoffV

Bezpłatne korzystanie z porad

Bezpłatne korzystanie z porad: +49 (0) 40/219010-76
take-e-way Newsletter: Subscribe here!
Quantity Report Online
Państwa osobisty kontakt: Pani Patricia Piotrak
Stowarzyszenia VERE e.V.
Trusted Shops Authorized Partner