Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE/WEEE/ElektroG) Niemcy

W przypadku Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE / WEEE / ElektroG) chodzi o wdrożenie Dyrektywy WEEE w Niemczech. WEEE (ZSEE) oznacza Waste Electrical and Electronic Equipment lub w skrócie: urządzenia elektryczne. Celem ustawy jest zapewnienie zgodnego z przepisami sposobu recyklingu i odzysku urządzeń elektrycznych przez producentów, importerów lub sprzedawców. Dzięki temu użytkownicy końcowi mogą oddać przyjęte zwyczajowo w gospodarstwie domowym ilości sprzętu elektrycznego lub elektronicznego bez ponoszenia dodatkowych opłat w ponad 1.700 regionalnych punktach odbioru w Niemczech.

Na gruncie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przedsiębiorstwo może oferować i sprzedawać urządzenia elektryczne i elektroniczne dopiero wtedy, kiedy ono same i jego produkty zostaną zarejestrowane w fundacjiStiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR = Niemiecki rejestr sprzętu elektrycznego) i otrzymają tzw. numer rejestracyjny WEEE.

Przedsiębiorstwa, oprócz zarejestrowania, muszą spełniać wymagania innych przepisów, jak np. comiesięczne składanie raportów ilościowych, odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  na terenie całych Niemiec, coroczna aktualizacja rejestracji łącznie ze sprawami powiernictwa i systemu gwarancji.

take-e-way chętnie udzieli wsparcia dla zachowania przepisów i przejmie, na życzenie, pełne wdrożenie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w Państwa przedsiębiorstwie. Na następnej stronie otrzymają Państwo wszystkie informacje dotyczące naszego modułu usług w odniesieniu do Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, począwszy od rejestracji poprzez odzysk, kończąc na całkowitym przejęciu wszystkich wymagań i obowiązków włącznie z zapewnieniem umów o odzysk odpadów w korzystnej cenie ryczałtowej, z którą mogą Państwo wiążąco i bezpiecznie kalkulować swoje koszty.

Czy chcieliby Państwo całkowicie przekazać obowiązki wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / ElektroG? Tutaj przechodzimy dalej do pakietu pełnego ubezpieczenia.

Czy chcieliby Państwo całkowicie przekazać obowiązki wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / ElektroG? Tutaj przechodzimy dalej do pakietu pełnego ubezpieczenia.

bezpłatne korzystanie z porad

Jesteśmy telefonicznie osiągalni od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w piątek od 8:00 do 17:00. Zadzwoń do nas!