Impressum – Dane firmy take-e-way

Dane według § 6 MDStV (Umowa państwowa o usługach medialnych) i § 5 TMG (Ustawa o mediach elektronicznych):

take-e-way GmbH
Schlossstr. 8 d-e
D-22041 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 - 21 90 10 - 65
Telefaks +49 (0) 40 - 21 90 10 - 66

Reprezentowana przez: Oliver Friedrichs, Jochen Stepp
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Hamburg
Numer rejestrowy: HRB 90768
Regon: 46/728/02569
NIP: DE236237291
Kierownicy: Oliver Friedrichs, Jochen Stepp

Odpowiedzialny za treść § 55 Rozdz. 2 RStV: Oliver Friedrichs (adres oraz możliwości skontaktowania się: patrz wyżej)

Platforma Komisji UE do rozstrzygania sporów z e-sklepami: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

Pytania, sugestie lub uwagi krytyczne prosimy kierować na adres: info(at)take-e-way.de


Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść i zmiana prezentacji internetowej

take-e-way GmbH nie daje żadnej gwarancji dotyczącej aktualności, poprawności treści oraz kompletności informacji znajdujących się na stronach internetowych. take-e-way GmbH dokłada jednak starań, by informacje i dane zamieszczone na Państwa stronach internetowych były aktualne i właściwe.

take-e-way GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, które powstaną u użytkownika z tytułu wykorzystywania oferty internetowej take-e-way GmbH. Wyjęte z pod tego są udowodnione umyślne lub rażące nieumyślne przewinienia ze strony take-e-way GmbH.

take-e-way GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian prezentacji internetowych w całości lub części bez specjalnej zapowiedzi, do uzupełniania, usuwania i do czasowego albo bezterminowego zawieszania publikacji. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące.


2. Odpowiedzialność za treść obcych stron internetowych

take-e-way GmbH jest odpowiedzialna według obowiązującego prawa za własne treści, które przygotowuje do wykorzystywania. Odsyłacze oznaczone jako „link“ umożliwiają przekierowanie do obcych treści.

Odpowiedzialność take-e-way GmbH za treść obcych stron internetowych jest wyłączona, o ile znajdują się one poza zakresem odpowiedzialności take-e-way GmbH i jest technicznie niemożliwe lub niedopuszczalne uniemożliwienie ich wykorzystywania w przypadku treści sprzecznych z obowiązującym prawem. Przy tworzeniu własnej prezentacji internetowej przez take-e-way GmbH nie są i nie były znane żadne niedozwolone treści powiązane. W przypadku, gdy treści powiązane po zastosowaniu linku zostały zmienione, take-e-way GmbH dystansuje się już teraz od ich treści, o ile nie jest możliwe wywarcie wpływu przez take-e-way GmbH na ich treść i formę. Za szkody powstałe z tytułu wykorzystywania obcych treści zamieszczonych na stronach internetowych wyłączną odpowiedzialność ponosi wyłącznie administrator danej strony.

Z chwilą, gdy take-e-way GmbH ustali lub zostanie poinformowany przez osoby trzecie, że konkretna oferta, dla której został już utworzony link, skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną, następuje unieważnienie przekierowania na tą ofertę, o ile jest to technicznie możliwe i dopuszczalne.

To wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje dla wszystkich linków i odsyłaczy zastosowanych w przypadku własnych ofert internetowych.


3. Odpowiedzialność za czyny przedsiębiorstw partnerskich

take-e-way GmbH nie odpowiada za czyny przedsiębiorstw partnerskich. take-e-way GmbH nie udziela gwarancji na dostępność lub brak zakłóceń w przypadku oferowania usług na stronie www.take-e-way.de. take-e-way GmbH nie przyjmuje żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności na to, że usługi oferowane przez przedsiębiorstwa partnerskie lub zamieszczone na stronie www.take-e-way.de są zgodne z przepisami prawa.

O ile take-e-way GmbH sama oferuje usługi, obowiązują ogólne warunki handlowe, które dostępne są w odpowiednim miejscu, względnie zostaną wysłane na życzenie albo przy potwierdzeniu umowy lub jej zawarciu.

Odpowiedzialność take-e-way GmbH zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt i z innymi obowiązującymi przepisami prawa pozostaje nienaruszona przez wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności. Poza tym odpowiedzialność take-e-way GmbH jest wyłączona.


4. Prawa autorskie

Utworzenie przez take-e-way GmbH dostępu do internetu nastąpiło z zastosowaniem własnych i nie wymagających posiadania licencji elementów graficznych i dokumentów tekstowych. Przy zastosowaniu publikacji ogólnie dostępnych i publikacji osób trzecich, take-e-way GmbH zachowała ich prawa autorskie i prawa własności.

Obowiązują postanowienia aktualnego prawa autorskiego i prawa używania znaków zastrzeżonych. Podlegają im wszystkie treści oferty internetowej, o ile są chronione znakiem zastrzeżonym, znakiem towarowym lub prawami autorskimi. Samo użycie nie dopuszcza do postawienia wniosku, że znaki handlowe nie są chronione przez prawa osób trzecich!

Prawa autorskie obiektów utworzonych przez take-e-way GmbH pozostają wyłącznie przy nich. Powielanie, reprodukcja lub używanie materiałów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody jest zabronione. Wyjątek od tego stanowi oferowany i wyraźnie zaznaczony materiał tekstowy i graficzny zamieszczony w rozdziale „Presse-News“, który jest przeznaczony do rozpowszechniania.


5. Prawo właściwe i właściwość sądu

Z wywołaniem tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę, o ile jest to możliwe według niemieckiego prawa, że sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, które wynikną w sposób pośredni lub pośredni z tej strony, jest sąd w Hamburgu. Przy wszystkich kontaktach z innymi stronami internetowymi, do których mogą Państwo dotrzeć za pomocą hiperłącza, obowiązuje wyłącznie prawo, które wymienione jest w warunkach odpowiedniej strony.


6. Klauzula salwatoryjna

To wyłączenie odpowiedzialności jest częścią oferty internetowej take-e-way GmbH. O ile części lub pojedyncze sformułowania zawarte w tym tekście nie odpowiadają lub przestały odpowiadać albo nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, pozostałe części dokumentu wraz ze swoją treścią oraz ważnością pozostają nienaruszone.


7. Zapisywanie danych

7.1) take-e-way GmbH zbiera i przetwarza w systemach IT dane przekazane przez Państwo do naszej dyspozycji. W przypadku, gdy chodzi o dane osobowe, które zapisujemy w pamięci w celu kontynuacji obustronnych stosunków handlowych, take-e-way GmbH zachowuje obowiązki wynikające z Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Przy każdym wejściu użytkownika na strony internetowe take-e-way GmbH oraz przy każdym uruchomieniu dowolnego pliku, do pamięci może zostać wprowadzony plik protokółu zawierający dane przebiegu procesu. Zapisywanie służy wyłącznie do celów związanych z systemem wewnętrznym lub statystycznych.

W szczególności poprzez wywołanie zapisywany jest następujący rekord danych:
- nazwa wywołanego pliku
- data i czas wywołania
- przekazane ilości danych
- komunikat, czy wywołanie było skuteczne
- opis typu wyszukiwarki internetowej
- pytana domena

7.2) Dane pozyskiwane w ramach wprowadzania lub rejestracji użytkowników są za zgodą użytkownika analizowane w formie anonimowej wyłącznie do celów statystycznych dla administratora. Nie występuje porównywanie z innymi zasobami danych lub przekazywanie osobom trzecim, także w postaci wyciągów. Po analizie dostępów, które nastąpiły w ciągu roku następuje usunięcie zaprotokołowanych danych.

7.3) Pracownicy administratora strony są zobowiązani do zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych osobowych. Przekazanie tych danych osobom trzecim następuje tylko wtedy, kiedy jest to konieczne do realizacji umowy. Te osoby są również zobowiązane na mocy uzgodnień z administratorem do zachowania w tajemnicy danych osobowych użytkownika.

7.4) Wszystkie dane umieszczone na tej stronie internetowej, które znajdują się na naszych serwerach i tam przechowywane, są zabezpieczone za pomocą odpowiednich systemów bezpieczeństwa przed dostępem osób nieuprawnionych. Skuteczność działania zabezpieczeń jest regularnie sprawdzana przez pracowników administratora oraz Państwa dostarczycieli usług systemowych.

7.5) Jeżeli opuszczają Państwo naszą stronę, na przykład przez kliknięcie na łącze partnerskie i przechodzą do obcych stron, przez adresatów zostają użyte strony docelowe, na które nastąpiło kliknięcie lub tzw cookie. Za to postępowanie nie jesteśmy prawnie odpowiedzialni. Przy wykorzystywaniu takich cookie i zapisanych następnie informacji przez naszych partnerów prosimy o porównanie ich oświadczeń w sprawie ochrony danych osobowych.
Wskazówka dotycząca odpowiedzialności. Mimo dokładnej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych Za treść przekierowanych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.

7.6) Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie mają żadnej ważności dla stron internetowych, do których przejście nastąpiło za pomocą linków. Na żądanie, take-e-way GmbH informuje z reguły na piśmie i zgodnie z obowiązującym prawem, czy w ogóle a jeśli tak, jakie dane osobowe Państwa są zapisane przez nas w pamięci. Jeżeli pomimo naszych starań o prawidłowość danych oraz ich aktualizację wprowadzone zostały fałszywe informacje, zostaną one na Państwa życzenie skorygowane. Naturalnie, także na Państwa życzenie o usunięcie danych osobowych nadamy niezwłocznie sprawie odpowiedni bieg.


8. Cookie

take-e-way GmbH wykorzystuje cookie, aby badać preferencje użytkowników i tworzyć strony internetowe zgodnie z ich oczekiwaniami. Cookie są niewielkimi plikami, które są  zapisywane na Państwa dysku twardym. Cookie umożliwiają identyfikację Państwa komputera nie odnosząc się do osoby, która z niego korzysta. Mogą Państwo korzystać z naszych stron także bez cookie. Przeglądarki internetowe z reguły automatycznie akceptują obecność cookie. Mogą Państwo uniknąć zapisywania cookie na dysku twardym aktywując w nastawieniach wyszukiwarki "nie akceptować żadnych cookie" Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w instrukcji producenta wyszukiwarki. Oprócz tego z systemu operacyjnego można w każdej chwili usunąć wszystkie cookie. Jeżeli Państwo nie akceptują cookie, mogłyby ewentualnie wystąpić ograniczenia w funkcjonowaniu naszych ofert.

Wdrożenie i realizacja

n@work Internet Informationssysteme GmbH
Ihr Spezialist für TYPO3 in Hamburg
Weitere Informationen auf der Website www.work.de

Kontakt z take-e-way

Kompletne rozwiązanie dla ustawy ElektroG, ustawy BattG, ustawy o opakowaniach VerpackV, ZSEE w całej Europie:

take-e-way GmbH
Schlossstr. 8 d-e
22041 Hamburg
Niemcy

Pani Patricia Piotrak
Telefon: +49(0)40/219010-76
Telefaks: +49(0)40/219010-66

E-Mail: service(at)take-e-way.com
http://www.take-e-way.pl